bitcoin kaufen deutschland 2018

Szkolenie dla pracowników - sprawozdanie

Drukuj
Opublikowano

 

19 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu Wirtualna biblioteka e –Pogranicze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Szkolenie składało się z 2 bloków, teoretycznego i praktycznego. Część teoretyczną poświęcono na scharakteryzowanie pojęcia biblioteka cyfrowa, porównanie biblioteki cyfrowej z tradycyjną, omówienie otoczenia prawnego związanego z publikowaniem w środowisku Internetu. Na konkretnych przykładach bibliotek cyfrowych przeanalizowano ich strukturę, rodzaje publikowanych dokumentów, sposób opisu, metody wyszukiwania.

Druga prezentacja teoretyczna dotyczyła modułu redaktora i administratora, czyli biblioteki cyfrowej od kuchni. Bibliotekarze zostali zapoznani z kolejnymi procesami, od wyboru dokumentu począwszy, poprzez digitalizację, opis, publikację oraz archiwizowanie. Prowadzący wskazał sprzęt i oprogramowanie niezbędne do sprawnego funkcjonowania pracowni digitalizacji, omówił formaty plików typowe dla cyfrowych publikacji, wyjaśnił pojęcie metadane, interfejs, DublinCore.

Po przerwie na kawę uczestnicy szkolenia wykorzystywali zdobyte informacje w praktyce. Samodzielnie wyszukiwali dokumenty w wybranych bibliotekach cyfrowych (Europeana, World eBook Library, e-Corpus, Federacja Bibliotek Cyfrowych)  oraz publikowali pocztówki w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Po teoretycznym wstępie i krótkim ćwiczeniu okazało się, że nowe trendy w bibliotekarstwie, nieuniknione ze względu na rosnące znaczenie Internetu w społeczeństwie informacyjnym nie przerastają możliwości jeleniogórskich bibliotekarzy. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby.

Thursday the 28th.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates