bitcoin kaufen deutschland 2018

Drukuj

 

„Wirtualna biblioteka e-Pogranicze” jako nowa forma
polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej instytucji kultury

 

Dzięki geograficznemu położeniu Jeleniej Góry Książnica Karkonoska od wielu lat współpracuje z niemieckimi i czeskimi bibliotekami na wielu płaszczyznach. Tradycyjnie wspólnie przygotowywane były konkursy, konferencje, szkolenia, wydawane publikacje, wymieniano się księgozbiorem i doświadczeniami. Zorganizowana w 2011 roku konferencja bibliotekarzy Euroregionu Nysa, która odbyła się w Jeleniej Górze, dała bibliotekarzom szansę pochwalenia się osiągnięciami na polu oferowanych usług elektronicznych ale również okazję przyjrzenia się, co w tym zakresie jest ciekawego u sąsiadów.

Zainteresowanie wzbudziła Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie umożliwiające zespołowe publikowanie kolekcji. Powoli rodził się pomysł wspólnej inicjatywy.  Spotkania z pracownikami  Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH z siedzibą w Löbau, w skład którego wchodzi biblioteka w Zittau, zaowocowały projektem pn.: „Wirtualna biblioteka e-Pogranicze”. Środki na realizację zadania pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Realizacja zaplanowanych działań obejmie 2 lata i rozpocznie się oraz zakończy konferencją. Pierwsza konferencja zainauguruje projekt, zapozna z celami, metodami pracy, harmonogramem, otoczeniem prawnym oraz partnerami.

Następnie rozpocznie się cykl szkoleń, które odbywać się będą raz na kwartał w Jeleniej Górze i u niemieckiego partnera. Szkolenia dla bibliotekarzy, potencjalnych redaktorów biblioteki e-Pogranicze oraz dla czytelników, użytkowników wirtualnych zbiorów obejmą łącznie 140 osób.

Równolegle zostanie zakupiony sprzęt do digitalizacji dokumentów dla niemieckiego partnera oraz do pracowni Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Prace rozpocznie też Redakcja wirtualnej biblioteki e-Pogranicze, która jako polsko-niemiecki zespół wyselekcjonuje, zdigitalizuje i opublikuje 750 dokumentów dotyczących historii, dziedzictwa, kultury obu narodów reprezentujących istotne elementy wspólnej pamięci polsko-niemieckiego pogranicza. Ta kolekcja ma być początkiem nowej transgranicznej, wirtualnej biblioteki dostępnej bez ograniczeń.

Istniejący od 2006 roku Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej wzbogaci się o 20 biogramów osób istotnych dla tożsamości pogranicza. Biogramy zostaną opublikowane w dwu wersjach językowych z materiałem ilustracyjnym i bibliografią.    

W drugim kwartale 2014 roku zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca, która będzie okazją do oceny efektów, forum wymiany zdobytych doświadczeń, odpowiedzią na pytanie, czy zakładane cele zostały osiągnięte i czy współpraca była satysfakcjonująca.

W kolejnych latach do współpracy w rozbudowie zbiorów wirtualnej kolekcji e-Pogranicze zostaną zaproszeni czescy partnerzy.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt:
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=15040

 

„Wirtualna biblioteka e-Pogranicze”


Celem projektu jest utworzenie wirtualnej biblioteki e-Pogranicze udostępniającej w języku polskim i niemieckim cyfrowe dokumenty partnerów w oparciu o doświadczenie funkcjonującej Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i uzupełnienie Słownika Biograficznego Ziemi Jeleniogórskiej o nowe hasła dotyczące pogranicza. Dzięki współpracy z partnerem niemieckim będzie możliwy dostęp do jego zasobów bibliotecznych dotyczących pogranicza i udostępnienie ich w formie cyfrowej szerszej społeczności. Stworzenie bazy danych historycznych o regionie pogranicza wykorzystując narzędzie jakim jest Internet pozwala na zapomnienie o istnieniu granic.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

 

          
Thursday the 3rd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates