Medale
pusty


Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Czwartek 23 marca 2023
Kalendarium: 23 marca - Dzień Meteorologii
Wpisz się na listę subskrypcyjną Informatora Książnicy Karkonoskiej!
MENU STRONY
W STRONĘ KULTURY


Elektroniczna Biblioteka
DANE BIBLIOTEKI
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
NIP 611-005-30-06
REGON 000600361
Aktualizacja strony:
Projekty-> Archiwum
Programy realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze w roku 2007


POWIATOWA SIEĆ CZYTELNICZA - AKTYWIZACJA MAŁYCH BIBLIOTEK

Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze uzyskała na realizację zadania w roku 2007 wsparcie w wysokości 110 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu MECENAT 2007. Dotacja zostanie przeznaczona min. na zakup bibliowozu - samochodu osobowo-transportowego oraz na kontynuację Słownika Biograficznego Ziemi Jeleniogórskiej ( 10 biogramów) zamieszczonego w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej : http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra, na rozpowszechnienie Słownika Biograficznego Ziemi Jeleniogórskiej w wersji papierowej za pośrednictwem Filii GBP w Jeleniej Górze oraz bibliotek powiatu jeleniogórskiego. Dodatkowo ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupione zostaną nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę, sfinansowane szkolenia pracowników oraz spotkania z pisarzami. Ze środków programu MECENAT 2007 zostanie także przeprowadzony remont Filii nr 8 GBP w Jeleniej Górze.EKOLOGIA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ - KONTYNUACJA

Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze uzyskała na realizację zadania w 2007 roku wsparcie w wysokości 14.300 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej. Dotacja zostanie przeznaczona min. na uzupełnienie księgozbioru, prenumeratę czasopism, zakup multimediów, gier edukacyjnych, foliogramów, filmów o tematyce ekologicznej i z dziedzin pokrewnych. Ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne wraz z konkursem dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo sfinansowany będzie zakup sprzętu technicznego do obsługi i urozmaicenia zajęć organizowanych przez Bibliotekę Dziecięco-Młodzieżową GBP w Jeleniej Górze oraz działającej przy niej Zielonej Czytelni.DOLNOŚLĄSKI KSIĘGOZBIÓR REGIONALNY - KONTYNUACJA

Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze uzyskała na realizację zadania w 2007 roku wsparcie w wysokości 8.000 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dotacja zostanie przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru oraz prenumeratę prasy o tematyce regionalnej. Przyznane środki przeznaczone zostaną również na konserwację i oprawę zbiorów regionalnych Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej GórzeKSIĄŻKA W WALCE O TRZEŹWOŚĆ

Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze uzyskała na realizację zadania w 2007 roku wsparcie w wysokości 5.000 zł ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na rok 2007. Dotacja przeznaczona zostanie na prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych, zmierzających do propagowania trzeźwego stylu życia i wychowania w trzeźwości, skierowanego do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz rodziców i wychowawców. Przyznane środki umożliwią uzupełnienie księgozbioru z dziedziny psychologii, pedagogiki medycyny itp. oraz materiały o charakterze biblioterapeutycznym, zorganizowanie warsztatów twórczych, prelekcji i spotkań z psychologiem o specjalności w zakresie patologii i readaptacji niedostosowanych społecznie oraz zakup aparatu w celu dokumentacji przeprowadzonych działań.ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze uzyskała na realizację zadania w 2007 roku wsparcie w wysokości 61.500 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego
Promocja Czytelnictwa; Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup nowości i wzbogacenie księgozbioru Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze.

 ©Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej -
Książnica Karkonoska 2003-2012


Webmaster CSS stat4u logo

Szanowny czytelniku.

 

Na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej oraz jej wszystkich podstronach wykorzystywane są pliki cookie. Są one stosowane w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania i zapewnienia maksymalnej wygody czytelnikowi. Jeśli wyrażasz zgodę na ich przechowywanie, kliknij w [zamknij]. Jeśli nie wyrażasz zgody, dostosuj opcje przeglądarki, aby wyłączyć przechowywanie plików cookie.

Szanowny czytelniku.

 

Od 1 września 2014 roku Książnica Karkonoska posiada nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem http://biblioteka.jelenia-gora.pl.

[zamknij]