Połączenie z bazą się nie powiodło.Błąd. Połączenie z danymi nie powiodło się!
SELECT * FROM `uzytkownicy` left join `klasy` on (uzytkownicy.klasa = klasy.id) WHERE (pass='' AND uzytkownicy.nazwa=''); Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)