Medale
pusty


Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Piątek 24 marca 2023
Kalendarium: 24 marca 1975 - Magistrat opublikował nową taryfę opłat za stanowiska sprzedaży podczas jarmarków.
Wpisz się na listę subskrypcyjną Informatora Książnicy Karkonoskiej!
MENU STRONY
W STRONĘ KULTURYElektroniczna Biblioteka
DANE BIBLIOTEKI
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
NIP 611-005-30-06
REGON 000600361
Aktualizacja strony:
ARCHIWUM -> 2004

Przetargi

Przetarg 2004

Formy pracy

Konkursy
Wystawy
- Galeria Małych Form GBP © Jerzy Weygart
Inne formy
 • "Giełda Używanych Podręczników Szkolnych"
 • "Lekcje biblioteczne"
 • "Książka za grosik" • GRODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEJ GÓRZE
  Filia nr 1 - Euroregionalny Punkt Informacji Europejskiej

  Ogłasza Konkurs Plastyczny

  "Logo Szkolnego Klubu Europejskiego"

  Regulamin konkursu:

  • 1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  • 2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, itp.
  • 3. Prace opatrzone tytułem i godłem autora z dołączoną kopertą zawierającą dane:
   • imię i nazwisko
   • nr szkoły, klasa
   • adres zamieszkania , numer telefonu.
   należy przesyłać na adres :

   Grodzka Biblioteka Publiczna
   Filia nr 1 - Euroregionalny Punkt Informacji Europejskiej
   ul. 1 Maja 68
   58 - 500 Jelenia Góra

  • 4. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2004 r.
  • 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
  • 6. Autorom najlepszych prac oraz klubom, do których należą, zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
  • 7. Wszystkie prace konkursowe pozostają w gestii organizatorów.
  • 8. Zastrzegamy sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac w celach edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych.
  • 9. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16 kwietnia 2004 r. o godz. 1000


   Wszelkich informacji o konkursie udziela:
   Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
   Filia nr 1 - Euroregionalny Punkt Informacji Europejskiej,
   ul. 1 Maja 68 , tel. 75 258 50
   do góry


   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze

   zaprasza na wystawę:

   "Koronki i Lubczyk
   Malarstwo
   Elżbiety Szulc"

   Otwarcie wystawy
   w dniu 21 stycznia 2004 r. o godz. 1700
   Wystawa czynna będzie do dnia 20 lutego 2004 r.   do góry


   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze

   zaprasza na

   Wernisaż wystawy
   malarstwa
   "EL PROVINCIANO"
   Mariusza Kaczmarka

   Wystawa będzie czynna do 24 marca 2004 r.   do góry


   Fundacja Kultury Ekologicznej
   w Jeleniej Górze
   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze

   zapraszają na

   otwarcie wystawy
   "Dwór Czarne. Historia - Dzień dzisiejszy - Przyszłość"
   27 kwietnia 2004 r., godz. 1500   do góry


   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze

   zaprasza na
   otwarcie wystawy

   "Cieplice w fotografii Jana Owczarka"

   15 czerwca 2004 r., godz. 1500
   Wystawa będzie czynna do 30 lipca 2004 r.
   Jeleniogórskie Stowarzyszenie Filatelistów i Kolekcjonerów
   i
   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze

   zapraszają na


   otwarcie wystawy

   "Polskie akcje i obligacje"
   ze zbiorów Andrzeja Dychały
   organizowaną z okazji
   85. rocznicy powstania
   Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A.
   w Warszawie

   7 września 2004 r., godz. 1500
   Wystawa będzie czynna
   do 30 września 2004 r.

   do góry
   Grodzka Biblioteka Publiczna
   Biblioteka dla Dzieci
   w Jeleniej Górze

   zaprasza

   "Giełdę Używanych Podręczników Szkolnych"

   Jest okazja!!!
   PrzyjdĄ!
   Sprzedaj swoje książki - zdobędziesz "kasę" na nowe!

   Czekamy na Ciebie
   i Twoje Koleżanki i kolegów
   w bibliotece
   przy al. Wojska Polskiego 65

   Rozmiar: 221851 bajtów

   DniGodziny
   30 - 31 sierpnia 20041100- 1530
   01 - 03 września 20041200- 1600


   Lekcje biblioteczne dla dzieci prowadzą:

   Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa dla:

   Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

   • "Rodzaje książek"
   • "Zapoznanie z biblioteką"
   • "Katalog"
   • "Czytelnia"

   Państwowych Przedszkoli nr 2 i 5

   • "Budowa książek"
   • "Moja pierwsza książka"
   • "Czasopisma dla dzieci"

   Filia nr 4 dla:

   Szkoły Podstawowej nr 3

   • "Biblioteka publiczna"

   Filia nr 8 zajęcia dla:

   Miejskiego Przedszkola nr 17

   • "Bajki pomagają dzieciom"
   • "Wesołe pisanki"
   • "Witamy wiosnę"
   • "Szukamy przyjaciela"
   • "Baśniolandia"   do góry
   zapraszamy na Kiermasz

   "Książka za grosik"

   Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
   Filia nr 4
   zaprasza

   16 - 17 września 2004 roku

   na kiermasz przed siedzibą filii
   przy Placu Piastowskim 32
   w godz. 1100 - 1700


   W sprzedaży książki z literatury pięknej, dzięciecej i popularnonaukowej


   w cenach od 1,00 do 10,00 zł   do góry


   Ogłoszenie
   o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO

   1. Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra
    tel. (075) 752-59-26, fax (075) 752-28-84, zwana dalej Zamawiającym
    ogłasza przetarg nieograniczony na zakup księgozbioru dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej.
   2. Zamówienie obejmuje:
    - zakup księgozbioru - tytuły i ilości egz. zgodnie z wykazem załączonym do
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia bądĄ rozszerzenia zakresu zamówienia.
   4. Oczekiwany termin realizacj i zamówienia - do 0l.12. br.
   5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:
    • 4. l Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22. l ustawy o zamówieniach publicznych
   6. Zamawiający w trakcie oceny ofert będzie się kierował następującymi kryteriami
    - cena - 80%
    -rabat - 20%
   7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można (za opłatą 3 zł)
    Specyfikacja zamówienia (format XLS, 387 KB)
    w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów GBP, ul. Bankowa 27,
    tel. (075) 752-59-26.
   8. Oferty należy składać do 02.11.2004 r. do godz. 930 w sekretariacie GBP, ul. Bankowa 27.
   9. Otwarcie ofert nastąpi 02.11.2004 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.
   10. Biblioteka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
   11. Termin związania ofertą - 30 dni.
   12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji jest: Pani Irena Kuliberda - kier. Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, w godz. 8°° - 15°°, tel. 752-59-31.
   Jelenia Góra, dnia 15.10.2004 r.   do góry   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze i
   Redakcja Nieregularnika ThEfrAGmeNTY
   zapraszają na

   otwarcie wystawy
   ThEfrAGmeNTY
   18 paĄdziernika 2004 r., godz. 1700   do góry   Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
   Filia nr 1- Euroregionalny Punkt Informacji Europejskiej ogłasza Konkurs Fotograficzny "Najpiękniejsze miejsca w Europie - zdjęcie z wakacji" Regulamin konkursu:

   • Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
   • Uczestnicy wykonują dowolną ilość zdjęć z wakacji.
   • Przesyłają prace opatrzone tytułem i godłem (pseudonimem) autora.
    Do pracy proszę dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, zawierającą kartę z danymi: imię i nazwisko autora nr szkoły, klasa tytuł pracy adres zamieszkania , numer telefonu.
   • Prace należy przesłać na adres :
    Grodzka Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 ul. 1 Maja 68 58-500 Jelenia Góra Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2004 r.
   • Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów.
   • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2004 r.
   • Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
   • Wszystkie prace konkursowe pozostają w gestii organizatorów.
   • Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania prac w celach edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych
   • Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w listopadzie 2004 r.
    (o dokładnej dacie poinformujemy laureatów w specjalnym zaproszeniu)
   Wszelkich informacji o konkursie udziela:
   Filia nr 1 - Euroregionalny Punkt Informacji Europejskiej
   ul. 1 Maja 58 , tel. 752 58 50, e-mail:gbpjg_filia1@interia.pl   do góry


   Grodzka Biblioteka Publiczna
   w Jeleniej Górze

   zaprasza na


   Misterium Światła i Opłatka
   grafika Marka Sobacińskiego

   Rozmiar: 40317 bajtów
   od 3 grudnia 2004 r., godz. 1800
  ©Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej -
  Książnica Karkonoska 2003-2012


  Webmaster CSS stat4u logo

  Szanowny czytelniku.

   

  Na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej oraz jej wszystkich podstronach wykorzystywane są pliki cookie. Są one stosowane w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania i zapewnienia maksymalnej wygody czytelnikowi. Jeśli wyrażasz zgodę na ich przechowywanie, kliknij w [zamknij]. Jeśli nie wyrażasz zgody, dostosuj opcje przeglądarki, aby wyłączyć przechowywanie plików cookie.

  Szanowny czytelniku.

   

  Od 1 września 2014 roku Książnica Karkonoska posiada nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem http://biblioteka.jelenia-gora.pl.

  [zamknij]