Medale
pusty


Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Czwartek 23 marca 2023
Kalendarium: 1924 - w Jeżowie Sudeckim otwarto drugą niemiecką szkołę szybownictwa - Schlesische Segelflugschule
Wpisz się na listę subskrypcyjną Informatora Książnicy Karkonoskiej!
MENU STRONY
W STRONĘ KULTURYElektroniczna Biblioteka
DANE BIBLIOTEKI
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
NIP 611-005-30-06
REGON 000600361
Aktualizacja strony:
ARCHIWUM-> 2003
Archiwum 2003

Formy pracy

Konkursy

Wystawy
- Galeria Małych Form GBP © Jerzy Weygart

Inne formy


Ogłaszają Konkurs Plastyczny

"Syriusz - maskotka polskich dzieci"

pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Józefa Kusiaka

Syriusz (Sirius) - najjaśniejsza gwiazda na niebie - dała nazwę maskotce dla dzieci z państw należących do Unii Europejskiej. W każdym kraju Syriusz wygląda trochę inaczej, występuje zawsze z charakterystycznym, narodowym elementem.

Regulamin konkursu:

 • Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych.
 • Uczestnicy konkursu wykonują jeden projekt maskotki w dowolnej technice plastycznej, np. malarstwo, rysunek, grafika.
 • Przyjmujemy wyłącznie prace dotychczas nie nagradzane w innych konkursach.
 • Uczestnicy przesyłają prace opatrzone tytułem i godłem autora. Do pracy proszę dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, zawierającą kartę z danymi:
  • imię i nazwisko autora
  • nr szkoły, klasa
  • tytuł pracy
  • adres zamieszkania , numer telefonu.
 • Prace należy przesyłać na adres :

  Grodzka Biblioteka Publiczna
  ul. Bankowa 27
  58 - 500 Jelenia Góra

 • Termin nadsyłania prac upływa w dniu 18.04.2003 r.
 • Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja do dnia 25.04.2003 r.
 • Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
 • Wszystkie prace konkursowe pozostają w gestii organizatorów.
 • Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania wszystkich prac konkursowych w celach edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 8.05.2003 r. w Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58.


Wszelkich informacji o konkursie udzielają:
Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
Filia nr 1 - Euroregionalny Punkt Informacji Europejskiej,
ul. 1 Maja 58 , tel. 75 258 50


Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Kilińskiego 5/7, tel. 64 233 40do góry


GRODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEJ GÓRZE
FILIA NR 4, PLAC PIASTOWSKI 32

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

"POCZTÓWKA Z CIEPLIC"

REGULAMIN KONKURSU

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie 1 pracy dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, grafika, rzeĄba itp.
 • prace konkursowe opatrzone godłem należy przesłać do 30 kwietnia 2003 r. na adres:

  Grodzka Biblioteka Publiczna
  Filia nr 4
  pl. Piastowski 32
  58-560 Jelenia Góra.

  Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane o autorze pracy - imię i nazwisko, tytuł pracy, adres zamieszkania, nr telefonu, wiek, szkoła

 • Komisja Konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:
  ˇ 10 - 13 lat
  ˇ 14 - 19 lat
 • prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Filii nr 4 Grodzkiej Biblioteki Publicznej
 • ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
  17 maja 2003 r. o godz. 1200 w Filii nr 4 Grodzkiej Biblioteki Publicznej przy placu Piastowskim 32
  do góry  Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  Staatliche Fachstelle
  für Bibliotheken im RB Dresden

  Muzeum Karkonoskie
  w Jeleniej Górze


  Krajská vědecká knihovna
  v Liberci


  ogłaszają

  III KONKURS PLASTYCZNY
  "Krakonoš - Rűbezahl - Rzepiór : Duch Karkonoszy"
  pod patronatem Euroregionu NYSA


  Założeniem konkursu jest popularyzacja legendarnego władcy Karkonoszy - znanego od wieków Czechom, Niemcom i Polakom - integrującego kulturę trzech narodów.


  REGULAMIN KONKURSU :

  1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy młodzież w wieku 13 - 19 lat z Czech, Niemiec i Polski.
  2. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, rzeĄba itp.
  3. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie prace dotychczas nie nagradzane na innych konkursach i wystawach.
  4. Uczestnicy przesyłają pracę oznaczoną tytułem i opatrzoną godłem autora. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, zawierającą kartę z danymi:
   • imię i nazwisko autora
   • tytuł pracy
   • adres zamieszkania, numer telefonu
   • wiek
  5. Prace należy przesyłać na adres :

   Grodzka Biblioteka Publiczna
   ul. Bankowa 27
   58 - 500 Jelenia Góra

  6. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2003 r. /decyduje data stempla pocztowego/
  7. Oceny nadesłanych prac dokona międzynarodowa komisja powołana przez organizatorów.
  8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2003 r.
  9. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
  10. Wszystkie prace konkursowe pozostają w gestii organizatorów.
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania prac konkursowych w celach edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych.
  12. Międzynarodowa komisja dokona wyboru prac konkursowych do "Kalendarza Grodzkiej Biblioteki Publicznej na rok 2004".
  13. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, odbędzie się 31 maja 2003 roku w Galerii Małych Form Grodzkiej Biblioteki Publicznej.
  14. Wystawa będzie eksponowana w Polsce, Czechach i Niemczech.
  Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają :

  Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze - tel./fax (0-prefix-75) 752 28 84
  Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze - tel. (0-prefix-75) 643 81 55, 717 26 11  do góry


  Biblioteka dla Dzieci
  ul. Wojska Polskiego 65


  ogłasza konkurs literacki
  dla młodzieży gimnazjalnej
  pod nazwą:

  "KSIĄŻKA ROKU 2002"

  Pisemną pracę w formie
  recenzji lub reklamy, promocji itp.
  należy złożyć w Bibliotece dla Dzieci
  do dnia 24 maja 2003 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród
  odbędzie się w Bibliotece
  7 czerwca 2003 r.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie

  Z A P R A S Z A M Y !


  do góry


  Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze

  zaprasza na wystawę:

  "Bolesław Osipik - "Rowerowy Ambasador" Jeleniej Góry"

  Wystawa czynna będzie od 8 kwietnia 2003 r.


  do góry
  Promocja!!! Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  zaprasza na:

  promocję książki Ivo Łaborewicza
  "Legendy i podania Jeleniej Góry"
  oraz wystawę grafik
  Macieja Lerchera

  Wystawa czynna 6-24 maja 2003 r.
  Galeria Małych Form GBP, ul. Bankowa 27  do góry

  Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  zaprasza na:

  Wystawę pokonkursową

  III Konkursu Plastycznego
  "Krakonoš - Rűbezahl - Rzepiór : Duch Karkonoszy"

  Wystawa czynna będzie do 25 lipca 2003 r.

  Galeria Małych Form GBP, ul. Bankowa 27  do góry
  Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  zaprasza na:

  Wystawę zorganizowaną przez:

  Jeleniogórskie Stowarzyszenie Filatelistów i Kolekcjonerów
  Galerię Małych Form
  Grodzkiej Biblioteki Publicznej
  i
  Klub Zainteresowań Znakami Opłat Fiskalnych R E V E N U E


  "Znaki Opłat Fiskalnych"

  Dokument z sygnetą lokalną Rydzyna z 1782 roku (z kolekcji Władysława Ługowskiego)

  Wystawa czynna będzie do 14 sierpnia 2003 r.

  Galeria Małych Form GBP, ul. Bankowa 27

  do góry
  Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  zaprasza na wystawę:

  "Karkonosze na dawnej pocztówce ze zbiorów GBP"

  Śnieżka

  Wystawa czynna będzie od 9 września do 18 paĄdziernika 2003 r.
  Otwarcie wystawy w dniu 9 września 2003 r. o godzinie 1400  do góry


  Jeleniogórskie Stowarzyszenie Filatelistów i Kolekcjonerów
  Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  zaprasza na wystawę:
  "Sztychy Czesława Słani"

  Sztychy Czesława Słani

  Otwarcie wystawy w dniu 22 paĽdziernika 2003 r. o godzinie 1300
  Wystawa czynna będzie od 22 paĽdziernika do 7 listopada 2003 r.  do góry


  Grodzka Biblioteka Publiczna
  w Jeleniej Górze

  zaprasza na wystawę:

  "Pomniki Cmentarza Łyczakowskiego
  w rysunkach
  Agaty Kuczmy"  Otwarcie wystawy w dniu 26 Listopada 2003 r. o godzinie 1700
  Galeria Małych Form GBP, ul. Bankowa 27


  do góry

  Grodzka Biblioteka Publiczna
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze

  zapraszają na wystawę:

  "Ślady kultury antycznej w regionie jeleniogórskim"

  Wystawa czynna będzie do 28 lutego 2003 r.


  do góry


  W I półroczu 2003 r. Filia nr 8 realizuje program informacyjno-edukacyjny dla dzieci
  i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem "Książka w walce o trzeĄwość".
  Program dotowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obejmuje:

  • przeprowadzenie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 11 konkursu plastycznego
   "Szanuj swoje zdrowie, nie daj się namówić"
  • prelekcje nt. alkoholizmu i skutków uzależnienia alkoholowego
  • prezentację materiałów i wzbogacenie księgozbioru z zakresu medycyny, socjologii, psychologii, literatury pięknej terapeutycznej dla dzieci, a także wskazanie terapeutycznej funkcji książki.  Lekcje biblioteczne dla dzieci prowadziły:

  Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa dla:

  Szkoły Podstawowej nr 2 i Państwowego Przedszkola nr 7

  • "Zapoznanie z biblioteką"
  • "Historia książki"
  • "Urodziny Myszki Miki"
  • "Świąteczna pocztówka"

  Filia nr 3 dla:

  Państwowego Przedszkola nr 7

  • "Książka się zmienia"
  • "Jak korzystać z książki? Jak korzystać z biblioteki?"

  Filia nr 4 dla:

  Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych

  • "Warsztat informacyjno-bibliograficzny w bibliotece publicznej"

  Filia nr 8 zajęcia dla:

  Miejskiego Przedszkola nr 17

  • "Tutaj jestem"
  • "Już wkrótce święta"


  Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa

  20 września odbył się "VIII Wrześniowy Rajd Czytelników i Bibliotekarzy", na trasie Borowice - "Dobre Źródło" przy Kaplicy Św. Anny na Grabowcu - Sosnówka Ośrodek Wypoczynkowy "Uśmiech Dziecka".©Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej -
Książnica Karkonoska 2003-2012


Webmaster CSS stat4u logo

Szanowny czytelniku.

 

Na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej oraz jej wszystkich podstronach wykorzystywane są pliki cookie. Są one stosowane w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania i zapewnienia maksymalnej wygody czytelnikowi. Jeśli wyrażasz zgodę na ich przechowywanie, kliknij w [zamknij]. Jeśli nie wyrażasz zgody, dostosuj opcje przeglądarki, aby wyłączyć przechowywanie plików cookie.

Szanowny czytelniku.

 

Od 1 września 2014 roku Książnica Karkonoska posiada nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem http://biblioteka.jelenia-gora.pl.

[zamknij]